సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2012

మన బాధలను అణచివేయడానికి సన్యాస జీవితం ఎలా సహాయపడుతుంది.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు 2012

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2012

ప్రేరణ మరియు సంఘం

సమాజంలో జీవిస్తున్నప్పుడు ఇతరుల పట్ల కరుణ మరియు దయ యొక్క ప్రేరణను ఎలా పెంపొందించుకోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2012

విముక్తిని కోరుతున్నారు

మనం విస్మరించలేని మరియు జీవించాలనుకునే మన హృదయాలలో లోతుగా ఉన్న వాటిని పరిశీలించడం…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2012

ధర్మ చక్రం తిప్పడం

బుద్ధుని జీవితం యొక్క నిరంతర కథనం మరియు అతని కథ మన స్వంత జీవితాలకు ఎలా సమాంతరంగా ఉంటుంది.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2012

మనం ఎందుకు సంతోషంగా లేము?

సన్యాసుల జీవనశైలి కష్టాలను అణచివేయడంలో సహాయపడే శక్తివంతమైన పద్ధతిగా ఎలా ఉంటుందో పరిశీలిస్తే.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2012

సంఘ మరియు సమాజ జీవనం

నాలుగు రెట్లు సంఘాన్ని స్థాపించడానికి బుద్ధుని కారణాలు మరియు సన్యాసుల సమాజ జీవన ప్రయోజనాలు.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2012

సన్యాసం ఆధునికతను కలుస్తుంది

బౌద్ధమతం గ్లోబల్‌గా మారడంతో, విభిన్న సంస్కృతులు మరియు విలువలు మనం సూత్రాలను ఎలా వర్తింపజేస్తామో ప్రభావితం చేయవచ్చు…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2012

"కస్సపతో అనుసంధానమైన ఉపన్యాసాలు"

మన ప్రేమ రంగాన్ని విస్తరింపజేసేటప్పుడు మన అనుబంధం మరియు విరక్తి యొక్క క్షేత్రాన్ని పెంపొందించడానికి మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2012

స్వచ్ఛమైన ధర్మ బోధ

ప్రజలు మిమ్మల్ని సన్యాసిగా గౌరవించినప్పుడు, వారు నమస్కరిస్తున్నారని భావించండి...

పోస్ట్ చూడండి