உருவாக்கும் நடவடிக்கை

46 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு

புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொடர்ச்சியான போதனைகளின் (பின்வாங்கல் மற்றும் வெள்ளி) ஒரு பகுதி சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு, மூன்றாவது தொகுதி ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகம் புனித தலாய் லாமா மற்றும் வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான் ஆகியோரின் தொடர்.

 • சில கேள்விகளுக்கான விளக்கங்கள் மற்றும் பதில்கள்
 • மாசுபட்ட கர்ம விதைகள் மற்றும் மறுபிறப்பு
 • மன கர்மா, உடல் அல்லது வாய்மொழி நடவடிக்கைகள்
 • அறமற்ற அல்லது அறமற்ற செயல்கள்
 • நான்கு கிளைகளும் முடிந்தன
 • விதை கர்மா மற்றும் ஒரு செயலை நிறுத்தியது
 • மூன்று வகையான உருவாக்கும் செயல்கள்
 • தகுதியற்ற, தகுதியான மற்றும் மாறாத
 • துரதிர்ஷ்டவசமான அல்லது அதிர்ஷ்டமான மறுபிறப்புகள்
 • வடிவம் அல்லது உருவமற்ற பகுதிகளில் மறுபிறப்புகள்
 • முதல் இணைப்பிலிருந்து பிரதிபலிப்பு புள்ளிகள்

சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயற்கை 46: உருவாக்கும் செயல் (பதிவிறக்க)

சிந்தனை புள்ளிகள்

 1. 12 இணைப்புகளில் எது சம்சாரத்தில் உள்ள புலன்களை கடத்துகிறது, ஏன்? உங்களை சம்சாரத்தில் வைத்திருப்பது எது? உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையின் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் குறிப்பாக இருங்கள்.
 2. என்ன உதாரணங்கள் கர்மா சம்சாரத்தில் மறுபிறப்பைக் கொண்டுவரவில்லையா?
 3. நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கலாம் என்றாலும் கர்மா மற்றும் அதன் விளைவுகள், நாம் பெரும்பாலும் அதன் இயற்கை விதிகளுக்கு ஏற்ப முடிவுகளை எடுப்பதில்லை. இது ஏன்? உங்கள் சொந்த அனுபவத்திலிருந்து சில உதாரணங்களை உருவாக்கவும்.
 4. மூன்று வகையான உருவாக்கும் செயல்கள் யாவை? அறியாமையிலிருந்து செயலுக்கு அவர்கள் எழும் செயல்முறையைக் கண்டறிந்து உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து உதாரணங்களை உருவாக்குங்கள்.
 5. நாம் எப்படி உருவாக்குவது தீய கர்மா மற்றும் நாம் அதை எவ்வாறு எதிர்க்க முடியும்?
 6. தர்மத்தை தொடர்ந்து படிக்கவும் பயிற்சி செய்யவும் நாம் பாடுபட வேண்டிய மிக அவசரமான விஷயம் எது?
 7. அடுத்த பிறவியில் நாம் எடுக்கும் மறுபிறப்பை என்ன காரணிகள் பாதிக்கின்றன? இந்த காரணிகளைப் பற்றி சிந்திப்பது உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் அணுகும் விதத்தை எவ்வாறு மாற்றலாம்?
 8. காரண மற்றும் உடனடி உந்துதல்களை அடையாளம் காண உரைக்குச் செல்லவும். உங்கள் உந்துதல்கள் என்ன என்பதை ஆராயுங்கள். இந்த விழிப்புணர்வால், அறம் இல்லாத செயல்களை நிறுத்தி, அறச் செயல்களை பெருக்கும் திறன் நம்மிடம் உள்ளது. உங்கள் உந்துதலைக் கவனத்தில் கொண்டு உங்கள் எதிர்காலத்திற்கான காரணங்களை உருவாக்கத் தீர்மானியுங்கள்.
 9. நீங்கள் நாள் முழுவதும் செல்லும்போது, ​​​​நான்கு கிளைகளுடனும் முழுமையான உங்கள் செயல்கள் உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கான காரணங்களை உருவாக்குகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த விழிப்புணர்வு எப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள், என்ன செய்கிறீர்கள்?
வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.