एकाग्रता

एकाग्रताले ध्यानको वस्तुमा एकल-एउटा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। पोस्टहरूमा निर्देशन र निर्देशित ध्यान समावेश छ।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

माध्यमिक दुष्कर्म 23-32

पूज्य सांगे खद्रोले २३ देखि ३२ सम्मका माध्यमिक कुकर्महरू समावेश गर्दछ, जसमा अवरोध खडा गर्ने…

पोष्ट हेर्नुहोस्
कुआन यिनको मूर्ति रूखमुनि उनको काखमा फूलको मालाको साथ पेडस्टलमा।
37 बोधिसत्व को अभ्यास

बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू: पद २७-३२

दृढता, आनन्दित प्रयास, एकाग्रताको दूरगामी मनोवृत्तिको विकासमा विचार परिवर्तन पदहरूमा टिप्पणी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2020

"विचलित गर्ने ठगको हटाउने विषयमा प्रवचन...

बाधाहरूको लागि नागार्जुनको समानता जारी रह्यो। विचलित गर्ने विचारहरू कसरी हटाउने भनेर पनि सल्लाह दिनुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2020

ध्यान सत्र संरचना

ध्यान सत्र कसरी संरचना गर्ने, ध्यान गर्नु अघि छवटा प्रारम्भिक अभ्यासहरू सहित। पहिचान गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2020

बौद्ध अभ्यासको रूपमा एकाग्रता

हिड्ने ध्यानका लागि निर्देशनहरू, एकाग्रताका लागि सहायकका रूपमा चार अथाह, सास...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

अध्याय 9 को समीक्षा

आदरणीय थुबटेन साम्तेनले "बौद्ध मार्गको नजिक" पुस्तकको अध्याय 9 को समीक्षा गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

हाम्रो ध्यान अनुभवहरू जाँच गर्दै

अध्याय 10 समाप्त गर्दै, "हाम्रो ध्यान अनुभवहरू जाँच गर्दै" र "प्रगतिका संकेतहरू" र सुरु हुने खण्डहरू कभर गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2019

सुस्ती, निद्रा, बेचैनी, पश्चाताप

एकाग्रता विकास गर्न तेस्रो र चौथो बाधा: सुस्ती र निद्रा, र बेचैनी र पश्चाताप।

पोष्ट हेर्नुहोस्