खेन्सुर जाम्पा तेगचोक द्वारा शिक्षा

खेंसुर जम्पा तेगचोकले नागार्जुनका श्लोकहरू पढाउँछन् राजाको लागि सल्लाहको बहुमूल्य माला.

खेनसुर जाम्पा तेगचोक द्वारा शिक्षण मा सबै पोस्ट

खेनसुर जम्पा तेग्चोग क्यामेरा हेरेर मुस्कुराउँछन्।
खेन्सुर जाम्पा तेगचोक द्वारा शिक्षा

दुई सत्य

जबकि सबै चीजहरू खाली छन् र अंतर्निहित अस्तित्व बिना तिनीहरू अझै पनि एक मा अवस्थित छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेनसुर जम्पा तेग्चोग क्यामेरा हेरेर मुस्कुराउँछन्।
खेन्सुर जाम्पा तेगचोक द्वारा शिक्षा

परिचय

नागार्जुनको जीवन इतिहास, चक्रीय अस्तित्व, कर्म, बोधचित्त र अर्थको बारेमा परिचयात्मक शिक्षण…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेनसुर जम्पा तेग्चोग क्यामेरा हेरेर मुस्कुराउँछन्।
खेन्सुर जाम्पा तेगचोक द्वारा शिक्षा

मन र त्याग

"फोहोर दिमाग:" कसरी यसले हामीलाई अनगिन्ती पुनर्जन्महरूमा चक्रीय अस्तित्वमा फर्काइरहन्छ, र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेनसुर जम्पा तेग्चोग क्यामेरा हेरेर मुस्कुराउँछन्।
खेन्सुर जाम्पा तेगचोक द्वारा शिक्षा

प्रेम, करुणा र बुद्धि

यो तीन उच्च प्रशिक्षण (अनुशासन, ध्यान र बुद्धि) को माध्यम बाट हो कि हामी विजय हासिल गर्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेनसुर जम्पा तेग्चोग क्यामेरा हेरेर मुस्कुराउँछन्।
खेन्सुर जाम्पा तेगचोक द्वारा शिक्षा

दुःखको उत्पत्तिको सत्यता

अनुपयुक्त ध्यान हेरेर र यसले हाम्रो दिमागमा कसरी काम गर्छ, आसक्ति र पीडा सिर्जना गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्