24 सक्छ, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

थाङ्काको अगाडि सिकाउँदै मुस्कुराउँदै पूज्य सांगे खड्रो।
बौद्ध ध्यान 101

ध्यान 101: दैनिक ध्यान अभ्यासको लागि सल्लाह

दैनिक ध्यान अभ्यास र अभ्यास सत्रको चार भागहरू स्थापना गर्न सल्लाह।

पोष्ट हेर्नुहोस्