चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

समानता, प्रेम, करुणा र आनन्द खेती गर्न ध्यान।

सम्बन्धित श्रृंखला

चार श्रावस्ती एबे बिरालोहरू सहित चार ननहरू चार अतुलनीयहरूको नामबाट राखिएका छन्।

चार अथाह कार्यशाला (सिंगापुर २००२)

ताई पेई बौद्ध केन्द्रमा चार अतुलनीय वस्तुहरूमा दुई दिने कार्यशालाबाट सिकाइन्छ।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

चार अतुलनीयहरू खेती गर्ने सबै पोस्टहरू

चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

पक्षपात हटाउन ध्यान

निष्पक्ष दया विकास गर्न मद्दत गर्न निर्देशित विश्लेषणात्मक ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

अनुकम्पा र व्यक्तिगत संकट मा ध्यान

पीडाको अवलोकन गर्ने हाम्रो अनुभवलाई जाँच्न र प्रतिक्रिया दिने बीचको भिन्नता जाँच्न मद्दत गर्नको लागि निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

करुणामा स्थिरतामा ध्यान

प्रतिबिम्बित गरेर हाम्रो करुणाको अभ्यासमा कसरी स्थिरता खेती गर्ने भन्ने बारे एक निर्देशित ध्यान...

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

दयालु मनोवृत्ति खेती गर्न ध्यान

हाम्रो दिमागमा करुणाको गुणस्तरमा ट्याप गर्न मद्दत गर्न निर्देशित ध्यान र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

सकारात्मक प्रतिक्रिया र प्रशंसा दिन ध्यान

हाम्रो दैनिकमा सकारात्मक प्रतिक्रिया र प्रशंसा दिन कसरी समावेश गर्ने भन्ने बारे एक निर्देशित ध्यान...

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

चार अमिटमा ध्यान

चार अतुलनीय चीजहरूमा निर्देशित ध्यान - प्रेम, करुणा, आनन्द र समानता।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

साथीहरू, अपरिचितहरू, र...

साथीहरू, अपरिचितहरू, र शत्रुहरूका लागि करुणाको विकास गर्नमा निर्देशित विश्लेषणात्मक ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

हाम्रा शत्रुहरूको लागि दयामा ध्यान

हामीलाई कठिनाइ भएकाहरू वा जोसँग दया जगाउनको लागि एक निर्देशित विश्लेषणात्मक ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

मेटा र सुरक्षामा ध्यान

मायालु दया वा मेटामा निर्देशित विश्लेषणात्मक ध्यान, साथीहरू, शत्रुहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नमा केन्द्रित…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

अनुकम्पा संग प्रतिक्रिया मा ध्यान

अरूसँग सम्बन्ध र अन्तरक्रियाहरूमा थप करुणा ल्याउन मद्दत गर्न निर्देशित ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्