LR13 बोधिसत्व नैतिक प्रतिबन्धहरू

बोधिसत्व नैतिक प्रतिबन्धहरू जुन एक अभ्यासकर्ताले बोधिचित्ताको पुस्तालाई समर्थन गर्न लिन सक्छ।

LR13 बोधिसत्व नैतिक प्रतिबन्धहरूमा सबै पोस्टहरू

हँसिलो बुद्धको सुन्तला रंगको अनुहारको क्लोजअप।
LR13 बोधिसत्व नैतिक प्रतिबन्धहरू

आकांक्षी बोधचित्तको प्रतिबद्धता

दुई प्रकारका बोधिचित्तहरू उत्पन्न गर्दै: महत्वाकांक्षी र संलग्न। हाम्रो बोधचित्तलाई कसरी जोगाउने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिसत्वका धेरै नियमहरू।
LR13 बोधिसत्व नैतिक प्रतिबन्धहरू

बोधिसत्व प्रतिज्ञाहरू कसरी उपयोगी छन्

बोधिसत्व उपदेशका धेरै फाइदाहरू, तिनीहरूले हामीलाई कसरी मुक्त गर्छन् र हाम्रो जीवन बनाउन मद्दत गर्छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिसत्वका धेरै नियमहरू।
LR13 बोधिसत्व नैतिक प्रतिबन्धहरू

सहायक बोधिसत्व प्रतिज्ञा: भाकल 23-30

आनन्ददायी प्रयास, एकाग्रता र बुद्धिको दूरगामी मनोवृत्तिमा अवरोधहरू पार गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिसत्वका धेरै नियमहरू।
LR13 बोधिसत्व नैतिक प्रतिबन्धहरू

सहायक बोधिसत्व प्रतिज्ञा: भाकल 30-36

बुद्धिको दूरगामी मनोवृत्ति र अरूलाई फाइदा गर्ने नैतिकतामा अवरोधहरू पार गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्