वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्व र शून्यता को ध्यान द्वारा मन शुद्ध।

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०२०-२१ मा सबै पोष्टहरू

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्वमा शरण खोज्दै

निर्देशित वज्रसत्व साधना पछि कसरी शुद्धिकरण अभ्यासमा संलग्न हुने बारे निर्देशन।

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

पश्चातापको शक्ति

बौद्ध विश्व दृष्टिकोणले हामीलाई नयाँ र शक्तिशाली तरिकामा पश्चाताप उत्पन्न गर्न नेतृत्व गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्व द्वारा शुद्धि

वज्रसत्वको मार्गदर्शनमा, हामी गैर-गुण, दु: ख र भंगलाई शुद्ध गर्न सुरु गर्न सक्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

उपचारात्मक कार्यको शक्ति

वज्रसत्व अभ्यासमा विभिन्न दृश्यहरूको वर्णन जसले हाम्रो नकारात्मकताहरूलाई शुद्ध गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

दृढ संकल्प शक्ति

नकारात्मक कार्यहरू नदोहोर्याउने दृढ संकल्पका साथ वज्रसत्त्व अभ्यासको समापनले हामीलाई…

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

शुद्धीकरण र शून्यता

खालीपनमा ध्यानको साथ शुद्धिकरण अभ्यासलाई पूरक गरेर, हामी हाम्रो उन्मूलन गर्न काम गर्न सक्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्