खेती एकाग्रता रिट्रीट 2011

संस्कृत परम्परामा मैत्रेय र असंगाद्वारा ग्रन्थहरूमा उल्लिखित निर्ममता खेती गर्ने विधिहरू।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2011 मा सबै पोस्टहरू

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2011

माइंडफुलनेस र आत्मनिरीक्षण जागरूकता

सूक्ष्म देखि सकल स्तर सम्म तीन उच्च प्रशिक्षण मा एक शिक्षण। दुईको व्याख्या गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2011

ध्यान र अवरोधहरू

ध्यान आसन, प्रारम्भिक अभ्यास, र मंडला प्रस्ताव को व्याख्या। सिकाइको सुरुवात…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2011

बाधा र antidotes

निर्ममता प्राप्त गर्नका लागि पाँच बाधाहरूको बारेमा पढाइ जारी राखे।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2011

नौ मानसिक स्थायित्वहरू

ध्यान स्थिरीकरणमा कसरी क्रमशः गहिरो र अधिक सूक्ष्म एकाग्रता विकास हुन्छ भनेर देखाउँदै।

पोष्ट हेर्नुहोस्