युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2015

अरूको दयाको कदर गर्नाले हामीलाई दया र करुणाका साथ काम गर्न उत्प्रेरित गर्छ।

युवा वयस्कहरूका सबै पोष्टहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण २०१३

युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2015

मन र प्रेरणा

वार्षिक युवा वयस्क कार्यक्रम मन र पुनर्जन्म को प्रकृति मा शिक्षा संग सुरु हुन्छ,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2015

अरूको दया

एक प्रेरणा सबै संवेदनशील प्राणीहरूको दयाको कदर गर्ने कुरामा परिणत हुन्छ, बिना...

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2015

हाम्रा शत्रुहरूको दया

हाम्रा शत्रुहरूलाई दयालु भएको रूपमा हेर्न सिक्नको लागि हाम्रो प्रेरणामा विस्तार गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2015

दयालु संग भेट्नुहोस्

डा. रसेल कोल्ट्सले अनुकम्पाको अभ्यास, र कसरी मनोविज्ञान तर्फ आफ्नो बाटो साझा गर्नुभयो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2015

जीवनमा बुद्धिमानी छनौट गर्ने

हाम्रा कार्यहरूले आफू र अरूलाई कसरी प्रभाव पार्छ, र कसरी बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्