वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्व अभ्यास र चार विरोधी शक्तिहरूको परिचय।

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०२०-२१ मा सबै पोष्टहरू

वज्रसत्व की थाङ्का छवि।
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्व संग छुट्टी मा

वज्रसत्वलाई उत्तम साथीको रूपमा, हामी हाम्रो विगतको समीक्षा गर्छौं, हाम्रो सफलतामा रमाईलो गर्दै र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व की थाङ्का छवि।
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

आरोपको छानबिन हुन्छ

दोष लगाउनुको अर्थ के हो, हाम्रो जीवनमा यसको प्रभाव, र तरिकाहरू पत्ता लगाउन ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व की थाङ्का छवि।
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

अभ्यास को लागी हाम्रो प्रेरणा

हाम्रो सम्भाव्यता बराबरको प्रेरणा सेट गरेर वास्तवमा हाम्रो जीवनको उद्देश्य के दिन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व की थाङ्का छवि।
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने शक्ति

पवित्र र साधारण प्राणीहरूसँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्नु भनेको हामीले गरेको हानिलाई पहिचान गरेर सुरु हुन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व की थाङ्का छवि।
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

पश्चाताप उत्पन्न गर्दै

शान्तिदेवको पाठबाट शिक्षाहरू मृत्युको चिन्तन मार्फत पश्चाताप उत्पन्न गर्ने तरिकाहरू जारी राख्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व की थाङ्का छवि।
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

चार विरोधी शक्तिहरू

शान्तिदेवको अध्याय २ को अध्ययनबाट चार विरोधी शक्तिको अन्वेषणको निष्कर्ष…

पोष्ट हेर्नुहोस्