हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

पूज्य सांगे खड्रोले शान्तिदेवको आठ वटा खतरा र अध्याय ९ मा पढाउनुहुन्छ बोधिसत्वको कर्ममा संलग्न.

सम्बन्धित श्रृंखला

बोधिसत्वको कार्यमा संलग्न (२०२०–वर्तमान)

बोधिसत्वको काममा शान्तिदेवको संलग्नताको बारेमा शिक्षा। प्रशान्त समय अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे श्रावस्ती अबेबाट प्रत्यक्ष प्रसारण।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

ग्रीन तारा वीकलोङ रिट्रीट २०१५ मा सबै पोस्टहरू

हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

तारा को हो?

ताराको उत्पत्ति, तारा अभ्यासको उद्देश्य र फाइदाहरू र प्रतीकात्मकता…

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

बुद्धिको पूर्णता

अध्याय 9 मा टिप्पणी सुरु गर्दै, बुद्धिको सिद्धता, बाट "बोधिसत्वमा संलग्न ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

दुई सत्य

दुई सत्यहरू बीचको सम्बन्ध - परम्परागत र परम - र परम्परागत अस्तित्वको लागि तीन मापदण्डहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

आठ खतराहरू

आठ खतराहरूमध्ये पहिलो चारमा सिकाउँदै हामी तारालाई हामीलाई घमण्डबाट जोगाउन आग्रह गर्छौं,...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

ताराको परम्परागत अस्तित्व

पारम्परिक अस्तित्वको लागि तीन मापदण्डहरू प्रयोग गरेर ताराको अस्तित्वको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ र कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

आत्म कहाँ छ?

शरीर र दिमागको विश्लेषणको माध्यमबाट अन्तर्निहित अवस्थित आत्मलाई अस्वीकार गर्दै। साथै खण्डन गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

गलत विचारका चोरहरू

पाँच विभिन्न प्रकारका गलत विचारहरू र कसरी खालीपन हटाउने प्रश्नहरूको जवाफ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

व्यक्तिहरूको निस्वार्थता

किन निस्वार्थताले कर्मलाई कमजोर बनाउँदैन वा करुणालाई अमान्य बनाउँदैन। निस्वार्थताको तीन तह...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

कंजूषता, आसक्ति र शंका

आठ खतराहरू मध्ये अन्तिम तीन - कंजूषता, आसक्ति र शंका - तिनीहरूका गल्तीहरू, र प्रतिरोधी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

भावनाहरूको निस्वार्थता

खण्डन गर्ने बारे "बोधिसत्वको काममा संलग्न" को अध्याय 9 को पदहरूमा टिप्पणी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्