खेती एकाग्रता रिट्रीट 2020

सुत्रमा निर्ममता र टिप्पणी विकास गर्ने तरिकाहरू, विचलित विचारहरूको हटाउने.

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2020 मा सबै पोस्टहरू

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2020

बौद्ध अभ्यासको रूपमा एकाग्रता

हिड्ने ध्यानका लागि निर्देशनहरू, एकाग्रताका लागि सहायकका रूपमा चार अथाह, सास...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2020

ध्यान सत्र संरचना

ध्यान सत्र कसरी संरचना गर्ने, ध्यान गर्नु अघि छवटा प्रारम्भिक अभ्यासहरू सहित। पहिचान गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2020

"विचलित गर्ने ठगको हटाउने विषयमा प्रवचन...

बाधाहरूको लागि नागार्जुनको समानता जारी रह्यो। विचलित गर्ने विचारहरू कसरी हटाउने भनेर पनि सल्लाह दिनुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्