थेरवाद परम्परा

थेरवाद परम्परामा भिक्षुणीहरूको अवस्था।

थेरवाद परम्परामा सबै पोष्टहरू

भिक्खुनी अध्यादेशको विवादको आवरण।
थेरवाद परम्परा

भिक्षुणी अध्यादेशको विवाद

भिक्षुणी अध्यादेशको पुनरुत्थानको पक्ष र विपक्षमा भएका तर्कहरूको विस्तृत अवलोकन…

पोष्ट हेर्नुहोस्
थेरवाद परम्परा

आध्यात्मिक मुक्ति

बौद्ध भिक्षुणीहरूको समुदाय, अर्डर अफ सिलधाराले महिलाहरूका लागि अवसर प्रदान गर्दछ…

पोष्ट हेर्नुहोस्
भिक्षुणी अध्यादेशको वैधानिकताको आवरण।
थेरवाद परम्परा

भिक्षुणी अध्यादेशको वैधानिकता

ननहरूको लागि पूर्ण समन्वयको पुनरुत्थानको वरिपरि कानुनी मुद्दाहरू हेर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
सेतो मैनबत्ती बालिरहेको हात।
थेरवाद परम्परा

पाँच अंक

"हामी अहिले कहाँ छौं" बाट लिइएको वन संघको एल्डर्स काउन्सिलको पत्र,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रवस्ती एब्बेमा थेरवाद भिक्षुनी अध्यादेशमा संघको सामूहिक फोटो।
थेरवाद परम्परा

थेरवादमा भिक्खुनीहरू

थेरवाद परम्परा भित्र भिक्खुनी अध्यादेशको वैधता ट्रेस गर्दै, समय र स्थान मार्फत घटनाहरू,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन। येसे र अन्य ननहरू बौद्ध भिक्षु भेलामा।
थेरवाद परम्परा

भिक्षुहरू द्वारा ननहरूको व्यवस्था

पाली क्याननमा भिक्षुणी आदेश प्रक्रियामा धर्मशास्त्रीय सन्दर्भहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्रार्थनामा युवा नौसिखिया बौद्ध ननहरूको समूह।
थेरवाद परम्परा

थेरवादमा भिक्खुनी अध्यादेशको पुनरुत्थान...

थेरवाद भिक्षुणी संघको पुनरुत्थानमा संलग्न कानूनी र नैतिक मुद्दाहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रीलंकाका बौद्ध ननहरू स्तूपामा फूल चढाउँदै।
थेरवाद परम्परा

थेरावदा श्रीलंकामा भिक्षुनी आदेश

बुद्ध धर्म र समाजका लागि भिक्षुनीको सान्दर्भिकता र महत्व।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन। सामतेन, भेन। तारपा र भेन। जिग्मे खुसीले मुस्कुराउँदै।
थेरवाद परम्परा

क्रम: बुद्धबाट शाक्यधिताको सम्पदा

भिक्षुनी अध्यादेशको महत्व र चुनौतिहरु लाई जीवित राख्न को लागी एक नजर।

पोष्ट हेर्नुहोस्