LR01 Lamrim रूपरेखा

मा विषयहरूको विस्तृत रूपरेखा ज्ञानको लागि क्रमिक मार्गमा ठूलो प्रदर्शनी.

LR01 Lamrim रूपरेखामा सबै पोस्टहरू

शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा ( सिंहावलोकन )

क्रमिक मार्ग शिक्षाहरूको सामान्य सिंहावलोकनमा थप विशिष्ट शिक्षाहरूको लिङ्कको साथ…

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा: परिचय

क्रमिक मार्ग (लर्मिम) शिक्षाको परिचयको विस्तृत रूपरेखा।

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा: तयारी अभ्यास

ध्यान सत्र अघि गर्नका लागि छवटा तयारी अभ्यासहरूको विस्तृत रूपरेखा।

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा: आधार

लाम्रिमको आधारभूत अभ्यासहरूको विस्तृत रूपरेखा: एक आध्यात्मिक गुरुमा भर पर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा: प्रारम्भिक

प्रारम्भिक स्तरका चिकित्सकको अभ्यासको विस्तृत रूपरेखा: मृत्यु सम्झना, तल्लो…

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा: मध्यवर्ती

मध्यवर्ती स्तरका चिकित्सकको अभ्यासको विस्तृत रूपरेखा: चार महान सत्यहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्