LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

आर्य वा साकार प्राणीहरूका लागि चार सत्यको शिक्षा, जसलाई चार महान सत्य भनिन्छ।

LR09 मा सबै पोष्टहरू आर्यहरूको लागि चार सत्यहरू

बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

पहिलो महान सत्य: दुख

अभ्यासीको तीन तहको सन्दर्भमा चार महान सत्यहरूलाई विचार गर्दै, र हेर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

हाम्रा असन्तुष्ट अनुभवहरू

हामी संसारमा रहेको अवस्थालाई इमानदार हेर्दै: जन्म, रोग, वृद्धावस्थाको सामना गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

चक्रीय अस्तित्वको दुख

विभिन्न तरिकामा चक्रीय अस्तित्वको हानिलाई हेरेर र मनन गर्नाले मद्दत गर्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

ईश्वरीय क्षेत्रहरूको असन्तुष्टि

किन ईश्वरीय क्षेत्रहरू असन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा बुझ्नले हामीलाई कुनै पनि क्षेत्रमा पुनर्जन्म बुझ्न मद्दत गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

अज्ञानता, शंका, र पीडित दृष्टिकोण

अज्ञानता प्रकट हुने विभिन्न तरिकाहरू, कसरी पीडित शंकाले आध्यात्मिक प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउँछ, र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

हाम्रा दु:खहरू चिनेर

माध्यमिक पीडाहरूको व्याख्या र दैनिक रूपमा तिनीहरूलाई पहिचान गर्ने महत्त्वलाई निरन्तरता दिँदै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

क्रम जसमा पीडाहरू विकास हुन्छन्

हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी दु:खहरू उत्पन्न हुन्छन् भनेर जाँच गर्दै ताकि हामी हाम्रो…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

दु:खका कारणहरू

कसरी गलत साथीहरू, मिडिया, र बानीको बलले हाम्रो दु: खलाई उत्तेजित गर्न सक्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्