LR12 बोधिचित्ता खेती गर्दै

बोधचित्त उत्पन्न गर्न ध्यान विधिहरू, सबै प्राणीहरूको हितको लागि जागृत हुने परोपकारी उद्देश्य।

LR12 मा सबै पोष्टहरू बोधिचित्ता खेती गर्दै

विराजमान बुद्धको मूर्ति।
LR12 बोधिचित्ता खेती गर्दै

परोपकारी मनसाय

उन्नत स्तरका चिकित्सकहरूसँग सामान्य अभ्यासहरूको परीक्षा पहिले विचार गरेर सुरु हुन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विराजमान बुद्धको मूर्ति।
LR12 बोधिचित्ता खेती गर्दै

हाम्रा आमाहरूको दया

सबै कसरी हेरेर सात-बिन्दु कारण र प्रभाव ध्यानको अन्वेषण सुरु गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विराजमान बुद्धको मूर्ति।
LR12 बोधिचित्ता खेती गर्दै

हाम्रो आमाको दयाको बदला

सात-बुँदे कारण र प्रभाव ध्यानको अन्वेषण जारी राख्दै ऋण चुक्ता गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विराजमान बुद्धको मूर्ति।
LR12 बोधिचित्ता खेती गर्दै

प्रेम र करुणा उत्पन्न गर्दै

हृदयस्पर्शी प्रेमलाई हेरेर सात-बुँदे कारण र प्रभाव ध्यानको अन्वेषण जारी राख्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विराजमान बुद्धको मूर्ति।
LR12 बोधिचित्ता खेती गर्दै

बोधचित्ता उत्पन्न गर्दै

कसरी करुणा र कसरी हेरेर सात-बिन्दु कारण-र-प्रभाव ध्यानको अन्वेषणको निष्कर्ष

पोष्ट हेर्नुहोस्
विराजमान बुद्धको मूर्ति।
LR12 बोधिचित्ता खेती गर्दै

आत्मकेन्द्रितताका बेफाइदाहरू

जब हामी आफैलाई बराबरी गर्ने अभ्यासमा हाम्रो प्रतिरोधको माध्यमबाट काम गर्न थाल्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विराजमान बुद्धको मूर्ति।
LR12 बोधिचित्ता खेती गर्दै

अरूको कदर गर्ने फाइदाहरू

आत्मकेन्द्रितताका बेफाइदाहरू र अरूको कदर गर्ने धेरै फाइदाहरू जाँच गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्