LR10 नोबल Eightfold पथ

सही दृष्टिकोण, नियत, वाणी, कर्म, जीविका, प्रयास, सजगता, र एकाग्रताको शिक्षा।

LR10 Noble Eightfold Path मा सबै पोस्टहरू

उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR10 नोबल Eightfold पथ

आठ गुणा मार्ग: अरूलाई लाभ

अरूको लागि ठूलो लाभको लागि महान अष्टांग मार्ग लागू गर्नुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR10 नोबल Eightfold पथ

आठ गुणा श्रेष्ठ मार्ग

आठ गुणा नोबल मार्गको एक सिंहावलोकन साथै दायाँमा गहिरो हेराई ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR10 नोबल Eightfold पथ

सही कार्य र जीविका

सही कर्म र सही आजीविकाद्वारा अष्टांगिक श्रेष्ठ मार्गको जाँच गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR10 नोबल Eightfold पथ

सही सजगता

शरीर, भावना, मन, र घटनाको सजगता मार्फत आठ गुणा महान मार्गको जाँच गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR10 नोबल Eightfold पथ

सही एकाग्रता र प्रयास

सही एकाग्रता र सही प्रयासद्वारा अष्टांगिक श्रेष्ठ मार्गको जाँच गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR10 नोबल Eightfold पथ

सही प्रयास, दृष्टिकोण र विचार

सहि प्रयासलाई हेरेर अष्टाङ्गी श्रेष्ठ मार्गमा उपदेशको समापन, सही…

पोष्ट हेर्नुहोस्