मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीट 2007-08

लामो रिट्रीट सेटिङमा मेडिसिन बुद्ध अभ्यास कसरी गर्ने।

मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीटमा सबै पोस्टहरू 2007-08

औषधि बुद्ध थाङ्का प्रकाश र फूल प्रसादले घेरिएको।
मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीट 2007-08

चिकित्सा बुद्ध र 35 बुद्ध

चिकित्सा बुद्ध साधना अभ्यास र भिजुअलाइजेशनको व्याख्या, मौखिक प्रसारण द्वारा पछ्याइएको ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
औषधि बुद्ध थाङ्का प्रकाश र फूल प्रसादले घेरिएको।
मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीट 2007-08

रिट्रीटको लागि प्रेरणा

रिट्रीट गर्ने यो दुर्लभ अवसर भएकोमा प्रशंसा खेती गर्दै। मा समस्या ल्याउने…

पोष्ट हेर्नुहोस्
औषधि बुद्ध थाङ्का प्रकाश र फूल प्रसादले घेरिएको।
मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीट 2007-08

साधना दृश्यावलोकन

शुद्धिकरणको प्रक्रियालाई स्पष्ट गर्दै, कर्मको बारेमा छलफल, र चिकित्सा बुद्धसँग जोड्ने…

पोष्ट हेर्नुहोस्
औषधि बुद्ध थाङ्का प्रकाश र फूल प्रसादले घेरिएको।
मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीट 2007-08

प्रश्न र छलफल पछि हटाउनुहोस्

दृश्यावलोकन, गन्ती मन्त्र, र अवरोधहरूसँग काम गर्ने जस्ता रिट्रीट मुद्दाहरूमा छलफल सत्र ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
औषधि बुद्ध थाङ्का प्रकाश र फूल प्रसादले घेरिएको।
मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीट 2007-08

अभ्यासका चुनौतीहरू साझेदारी गर्दै

व्याकुलता र बानी प्रतिक्रियाहरु संग व्यवहार मा retreatants बाट प्रश्न। सपना संग काम गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
औषधि बुद्ध थाङ्का प्रकाश र फूल प्रसादले घेरिएको।
मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीट 2007-08

शिक्षाहरू लागू गर्दै

छलफल: दिमागसँग काम गर्ने, शरण प्रयोग गर्ने कुशल तरिकाहरू। हामी किन छौं भन्ने प्रतिबिम्ब...

पोष्ट हेर्नुहोस्
औषधि बुद्ध थाङ्का प्रकाश र फूल प्रसादले घेरिएको।
मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीट 2007-08

बौद्ध अवधारणाहरू बुझ्न

अर्हत र बोधिसत्व वरपरका अवधारणाहरू स्पष्ट गर्दै। सुन्नको लागि प्रेरणा र ध्यानमा प्रश्नहरू ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
औषधि बुद्ध थाङ्का प्रकाश र फूल प्रसादले घेरिएको।
मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीट 2007-08

मिड रिट्रीट छलफल

ध्यानका विभिन्न पक्षहरूमा प्रश्नहरू सम्बोधन गर्दै: शरीर, शून्यता, दृश्य र देवता ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्
औषधि बुद्ध थाङ्का प्रकाश र फूल प्रसादले घेरिएको।
मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीट 2007-08

कारण र प्रभाव मार्फत काम गर्दै

उदाहरणका साथ शारीरिक र मानसिक कारणहरू परिभाषित गर्दै। दिमागको नकारात्मक अवस्थाहरूसँग काम गर्ने उपकरणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
औषधि बुद्ध थाङ्का प्रकाश र फूल प्रसादले घेरिएको।
मेडिसिन बुद्ध शीतकालीन रिट्रीट 2007-08

अभ्यास स्पष्ट गर्दै

चिन्ताको साथ काम गर्न सिक्नुहोस्। साधनामा भिजुअलाइजेशन र यसको बारेमा रिट्रिटन्टहरूबाट प्रश्नहरू ...

पोष्ट हेर्नुहोस्