मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट २००८-०९

मञ्जुश्री अभ्यास र जागरणको मार्गका चरणहरूमा मध्यस्थतालाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने बारे शिक्षा।

मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट 2008-09 मा सबै पोस्टहरू

प्लेसहोल्डर छवि
मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट २००८-०९

मौन वापसी को उद्देश्य

रिट्रीट, रिट्रीट शिष्टाचार, र दैनिकमा मौनताको उद्देश्यलाई छुने प्रश्न-उत्तर सत्र।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हातले टाउको छोपेर बसेको मान्छे, समस्यामा परेको देखिन्छ ।
मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट २००८-०९

व्याकुलता, मन, र करुणा

रिट्रीट गर्नेहरूका प्रश्नहरू सहितको छलफल सत्र, व्यवहार गर्ने जस्ता विषयहरू समेट्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट २००८-०९

भावना, शरण, र शून्यता

मनको शान्तताको कारण रिट्रीटको समयमा कसरी निद्राको ढाँचा परिवर्तन हुन सक्छ अवलोकन गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट २००८-०९

दैनिक जीवनमा रिट्रीट लिँदै

एक महिनाको रिट्रीटबाट बाहिर आउनेहरूका लागि: कसरी रिट्रीटबाट बाहिर आउने र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट २००८-०९

तनमनमा मन लगाएर काम गर्ने

पीडाहरूसँग काम गर्दै, सही एन्टिडोटहरू लागू गर्दै, फोक्सोको व्याख्या र यस सम्बन्धमा छलफल ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट २००८-०९

ध्यानमा मन र शरीर

माइन्डफुलनेसको बारेमा छलफल, सुस्ती र निद्राको प्रतिरोध, उचित ध्यान आसन र व्यवहार ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट २००८-०९

इन्धन त्यागको लागि दुख्खालाई प्रतिबिम्बित गर्दै

कसरी असन्तुष्टिको जागरूकताले अभ्यासलाई उत्तेजित गर्न सक्छ, र रिट्रीटमा मौनता कसरी हुन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट २००८-०९

बुद्धि, त्याग र आसक्ति

महान् र गहिरो ज्ञान, रिक्तता र आसक्ति, कसरी विपश्यनाका विषयहरूलाई समेट्ने छलफल…

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट २००८-०९

पीडा र रोग संग व्यवहार

खराब स्वास्थ्यलाई मार्ग र अभ्यासमा ल्याउँदै, र लगाव र भावनाका साथ काम गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्