खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दुःखाको शिक्षा, संसारबाट मुक्त हुने संकल्प र संसार र निर्वाणको आधार मन हो।

लाइभस्ट्रिममा हेर्नुहोस्

प्रशान्त समय अनुसार शुक्रबार साँझ 6 बजे प्रत्यक्ष शिक्षाहरूको लागि ट्युन इन गर्नुहोस् Vimeo लाइभस्ट्रिम यहाँ. नोट: यी साप्ताहिक शिक्षाहरू हाल होल्डमा छन्। तिनीहरू पुनः सुरु भएपछि हामी तपाईंलाई अद्यावधिक गर्नेछौं। 

सम्बन्धित पुस्तकहरू

सम्बन्धित श्रृंखला

संसार निर्वाण र बुद्ध प्रकृति को लागी लाइभस्ट्रीम छवि।

संसार निर्वाण र बुद्ध प्रकृति (२०२१–वर्तमान)

द लाइब्रेरी अफ विजडम एन्ड कम्प्यासनको भोल्युम तीनमा चलिरहेको शिक्षाहरू हाम्रो वर्तमान अवस्था र हाम्रो उच्चतम क्षमतामा परम पवित्र दलाई लामासँग सह-लेखन गरिएको छ। यहाँ प्रशान्त समय अनुसार शुक्रबार साँझ 6 बजे लाइभ इन गर्नुहोस्।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

खण्ड ३ संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृतिका सबै पोष्टहरू

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

उत्कृष्ट गुणहरू बढाउन सकिन्छ

खण्डमा मनका उत्कृष्ट गुणहरू असीम रूपमा खेती गर्न कसरी सम्भव छ भनेर व्याख्या गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मनको प्रकृति

मनको प्रकृति कसरी प्रदूषकहरूबाट मुक्त हुन्छ, त्यस्ता राम्रा गुणहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

अज्ञानता बुझ्दै

दु:खहरू कसरी अज्ञानमा जरा गाडिएका छन् र हामी कसरी अज्ञानतालाई उन्मूलन गर्न सक्छौं भनेर व्याख्या गर्दै, जारी राख्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दु:ख शत्रु हो

दु:खहरूका लागि शक्तिशाली एन्टिडोटहरू खेती गर्न कसरी सम्भव छ भन्ने कारणको व्याख्या गर्दै, जारी राख्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

के मुक्ति सम्भव छ?

"के मुक्ति सम्भव छ?" प्रश्नको अन्वेषण गर्दै, अध्याय 12 को समीक्षा जारी राख्दै, "मन र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बुद्धको सर्वज्ञ मन

अध्याय 12 को समीक्षा जारी राख्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता", वर्णन गर्दै कसरी बुद्ध...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

चार मारस

अध्याय 12 को समीक्षा जारी राख्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता," चार मारहरू वर्णन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दु:खहरू कमजोर छन्

अध्याय 12 को समीक्षा जारी राख्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता", कसरी दु:खहरू छैनन् भनेर वर्णन गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्