खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दुःखाको शिक्षा, संसारबाट मुक्त हुने संकल्प र संसार र निर्वाणको आधार मन हो।

YouTube मा लाइभ हेर्नुहोस्

प्रशान्त समय अनुसार शुक्रबार साँझ 6 बजे प्रत्यक्ष शिक्षाहरूको लागि ट्युन इन गर्नुहोस् YouTube यहाँ। नोट: गेशे दादुल नामग्यालले अहिले पाठको समीक्षाको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सम्बन्धित पुस्तकहरू

सम्बन्धित श्रृंखला

संसार निर्वाण र बुद्ध प्रकृति को लागी लाइभस्ट्रीम छवि।

संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति (२०२१–वर्तमान)

द लाइब्रेरी अफ विजडम एन्ड कम्प्यासनको भोल्युम तीनमा चलिरहेको शिक्षाहरू हाम्रो वर्तमान अवस्था र हाम्रो उच्चतम क्षमतामा परम पवित्र दलाई लामासँग सह-लेखन गरिएको छ। यहाँ प्रशान्त समय अनुसार शुक्रबार साँझ 6 बजे लाइभ इन गर्नुहोस्।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

खण्ड ३ संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृतिका सबै पोष्टहरू

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

सिद्धान्त र बुद्ध प्रकृति को समीक्षा

दुई प्रकारका बुद्ध प्रकृति र तिनीहरूको बुद्ध शरीरसँगको सम्बन्धको समीक्षा गर्दै, अध्यायबाट...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

के संवेदनशील प्राणीहरू पहिले नै बुद्ध हुन्?

संवेदनाशील प्राणीहरू पहिल्यै बुद्ध भइसकेका छन् भनी व्याख्या गर्दै र तन्त्र अनुसार बुद्ध प्रकृतिलाई ढाक्ने,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बुद्ध प्रकृतिको रूपान्तरण र प्राकृतिक रूपमा पालना गर्ने

खण्डबाट प्राकृतिक रूपमा पालन गर्ने बुद्ध प्रकृति र बुद्ध प्रकृति रूपान्तरणको अर्थ व्याख्या गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बुद्ध प्रकृति को समीक्षा

विभिन्न सिद्धान्त प्रणाली अनुसार बुद्ध प्रकृतिको व्याख्या गर्दै, खण्डहरूको समीक्षा गर्दै “आर्य स्वभाव अनुसार…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

आर्य स्वभाव र बुद्ध स्वभाव

विभिन्न सिद्धान्त प्रणाली अनुसार आर्य स्वभावको वर्णन गर्दै, "आर्य स्वभाव अनुसार...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

शून्यताको शुद्धता

पीडादायी मनको शून्यता र शुद्ध मनको शून्यताको व्याख्या गर्दै, खण्डको समीक्षा गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

उत्कृष्ट गुणहरू खेती गर्दै

उत्कृष्ट गुणहरूको खेती गर्ने तीनवटा कारकहरूको वर्णन गर्दै, खण्डहरूको समीक्षा गर्दै, "उत्कृष्ट...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मुक्तिको सम्भावना

मनको अस्पष्टता र मुक्तिको लागि कारकहरू व्याख्या गर्दै, खण्डहरूको समीक्षा गर्दै, "मनको…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मार्गमा सूक्ष्मतम स्पष्ट प्रकाश दिमाग प्रयोग गर्दै

तंत्रले कसरी सूक्ष्म मन-हावालाई प्रकट गर्छ र यसलाई योग्यता र बुद्धि जम्मा गर्न प्रयोग गर्छ भनेर व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दिमागको स्तरहरू

जन्मजात स्पष्ट प्रकाश भनेको दिमाग हो भन्नुको अर्थ के हो भनेर व्याख्या गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्