खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दुःखाको शिक्षा, संसारबाट मुक्त हुने संकल्प र संसार र निर्वाणको आधार मन हो।

सम्बन्धित पुस्तकहरू

सम्बन्धित श्रृंखला

संसार निर्वाण र बुद्ध प्रकृति को लागी लाइभस्ट्रीम छवि।

संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति (२०२१-२३)

द लाइब्रेरी अफ विजडम एन्ड कम्प्यासनको भोल्युम तीनको उपदेशहरू हाम्रो वर्तमान अवस्था र हाम्रो उच्चतम क्षमतामा परम पवित्र दलाई लामासँग सह-लेखन गरिएको छ।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

खण्ड ३ संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृतिका सबै पोष्टहरू

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

कारण स्पष्ट प्रकाश मन

मनको स्पष्ट र चेतनापूर्ण प्रकृति र जन्मजात स्पष्ट प्रकाश दिमागको वर्णन गर्दै, आवरण ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

हटाउनु पर्ने केही छैन

अविरल मार्गले कसरी मुक्ति मार्गमा लैजान्छ भनेर व्याख्या गर्दै, बुद्ध प्रकृति परिवर्तन र तेस्रो…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

धर्म चक्र र बुद्ध प्रकृति घुमाउँदै

पाङ्ग्राको तीन मोडमा शिक्षाको प्रगति कसरी प्रस्तुत गर्दछ भनेर व्याख्या गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

चार अचम्मका बिन्दुहरू

अध्याय 13 मा खण्ड "ए पजल" बाट, चार अचम्मलाग्दो बिन्दुहरूको व्याख्या गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

फोहोरमा सुन जस्तै

तेस्रो र चौथो उपमाको व्याख्या गर्दै, अध्यायमा “तथागतगर्भका नौ समानहरू” खण्डबाट…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

तथागतगर्भका लागि नौ उपमाहरू

अध्याय 13 मा "तथागतगर्भका लागि नौ समानहरू" खण्डबाट पहिलो दुई उपमाहरूको व्याख्या गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

सिद्धान्त र बुद्ध प्रकृति को समीक्षा

दुई प्रकारका बुद्ध प्रकृति र तिनीहरूको बुद्ध शरीरसँगको सम्बन्धको समीक्षा गर्दै, अध्यायबाट...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

के संवेदनशील प्राणीहरू पहिले नै बुद्ध हुन्?

संवेदनाशील प्राणीहरू पहिल्यै बुद्ध भइसकेका छन् भनी व्याख्या गर्दै र तन्त्र अनुसार बुद्ध प्रकृतिलाई ढाक्ने,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बुद्ध प्रकृतिको रूपान्तरण र प्राकृतिक रूपमा पालना गर्ने

खण्डबाट प्राकृतिक रूपमा पालन गर्ने बुद्ध प्रकृति र बुद्ध प्रकृति रूपान्तरणको अर्थ व्याख्या गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्