Geshe Dadul Namgyal सँग टेनेट्स

गेशे दादुल नामग्यालद्वारा बौद्ध सिद्धान्त प्रणालीहरूमा शिक्षाहरू भेनेरेबल्स चोड्रोन र साङ्गे खड्रोद्वारा समीक्षाहरू सहित।

Geshe Dadul Namgyal सँग Tenets मा सबै पोष्टहरू

Geshe Dadul Namgyal सँग टेनेट्स

बौद्ध सिद्धान्त प्रणाली: उत्पत्ति र पृष्ठभूमि

कसरी चार बौद्ध सिद्धान्त प्रणाली बौद्ध शिक्षाहरूमा उत्पत्ति भयो र प्रस्तुत गरियो ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
Geshe Dadul Namgyal सँग टेनेट्स

बौद्ध सिद्धान्त प्रणाली: प्रश्न र उत्तर भाग 1

बौद्ध सिद्धान्त प्रणालीको इतिहास र उत्पत्ति, दिमाग र मानसिक प्रश्नहरूको जवाफ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
Geshe Dadul Namgyal सँग टेनेट्स

बौद्ध सिद्धान्त प्रणाली: व्यक्ति के हो?

दार्शनिक परिपक्वताको सीढीको रूपमा सिद्धान्त प्रणाली। कसरी प्रत्येक टेनेट स्कूलहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
Geshe Dadul Namgyal सँग टेनेट्स

बौद्ध सिद्धान्त प्रणाली: प्रश्न र उत्तर भाग 3

विभिन्न सिद्धान्त विद्यालयहरूले चक्रीय अस्तित्वको जड के हो भनेर समीक्षा गर्नुहोस्,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
Geshe Dadul Namgyal सँग टेनेट्स

बौद्ध सिद्धान्त प्रणाली: आध्यात्मिक स्वभाव र B...

बौद्ध सिद्धान्त विद्यालयहरूले आध्यात्मिक प्राप्तिको आधार र सम्भावनालाई कसरी हेर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
Geshe Dadul Namgyal सँग टेनेट्स

बौद्ध सिद्धान्त प्रणाली: प्रश्न र उत्तर भाग 4

बुद्ध प्रकृति, रिक्तता, अमूर्त कम्पोजिटहरू र अन्य बारे टेनेट स्कूल विचारहरू बारे प्रश्नहरूको जवाफ।

पोष्ट हेर्नुहोस्