सेप्टेम्बर 7, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2020

"विचलित गर्ने ठगको हटाउने विषयमा प्रवचन...

बाधाहरूको लागि नागार्जुनको समानता जारी रह्यो। विचलित गर्ने विचारहरू कसरी हटाउने भनेर पनि सल्लाह दिनुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्