Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2011

चेनरेजिग साधना र पद 76-108 मा टिप्पणी 108 महान करुणाको प्रशंसा गर्ने पदहरू.

सम्बन्धित श्रृंखला

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

दयामा 108 पदहरू (2006-11)

2006-2011 सम्म क्लाउड माउन्टेन रिट्रीट सेन्टर र श्रावस्ती एबेमा चेन्रेजिग रिट्रीटका क्रममा भिक्षु लोब्साङ तयाङद्वारा बहुमूल्य क्रिस्टल रोजरी भनिने महान करुणाको प्रशंसा गर्ने एक सय आठ पदहरूमा शिक्षा।

श्रृंखला हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग दाग-काँचको झ्याल।

चेन्रेजिग साधना शिक्षण (२००९)

2011 मा श्रावस्ती एबेमा चेनरेजिग रिट्रीटमा दिइएको चेनरेजिग अभ्यासमा शिक्षा।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

Chenrezig Weeklong Retreat 2011 मा सबै पोस्टहरू

चार-आर्म्ड चेनरेजिग दाग-काँचको झ्याल।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2011

2011 चेनरेजिग रिट्रीटको परिचय

ध्यान र बाहिर ध्यान गर्दा हाम्रो मन परिवर्तन गर्न रिट्रीटको समयमा के गर्ने?

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 76-77

विभिन्न मार्गमा हिँड्ने सबै साधकहरूका लागि कति ठूलो करुणाको बीज छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग दाग-काँचको झ्याल।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2011

करुणाको ध्यान गर्दै

अनुकम्पा र बोधचित्त बुझ्न कसरी सजिलो छ, र तिनीहरूको अभ्यासको महत्त्व ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग दाग-काँचको झ्याल।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2011

चार अथाह र सात-अंग प्रार्थना

कसरी प्रारम्भिक अभ्यासहरूले हामीलाई हाम्रो मनलाई दुःखबाट टाढा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने शिक्षा।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 78-81

ज्ञानको लागि एकको प्रेरणा र कार्यहरू सेट गर्नुको महत्त्व।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग दाग-काँचको झ्याल।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2011

सात-अंगको प्रार्थना र मण्डला अर्पण

अरूको असल गुण र सर्तहरू दिन र आनन्दित गर्ने हाम्रो मनोवृत्तिलाई कसरी परिवर्तन गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग दाग-काँचको झ्याल।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2011

हाम्रो खोलबाट बाहिर आउँदैछ

हामी सामान्यतया हाम्रो जीवन कसरी चलाउँछौं र हाम्रो हृदयलाई सुन्नको महत्त्वलाई…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग दाग-काँचको झ्याल।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2011

Chenrezig को अनुरोध को उद्देश्य

आकांक्षा र प्रार्थना बीचको भिन्नता बनाम हामी शिक्षण सुन्न प्रयासहरू राख्छौं,…

पोष्ट हेर्नुहोस्