सेप्टेम्बर 6, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2020

ध्यान सत्र संरचना

ध्यान सत्र कसरी संरचना गर्ने, ध्यान गर्नु अघि छवटा प्रारम्भिक अभ्यासहरू सहित। पहिचान गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्