शरण Ngöndro

योग्यताको क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्दा शरण प्रार्थना पठाउने प्रारम्भिक अभ्यासमा निर्देशनहरू।

शरणार्थी Ngöndro मा सबै पोस्टहरू

शाक्यमुनि बुद्धको चित्रकला।
शरण Ngöndro

रिफ्युज एनगोन्ड्रो रिट्रीट: प्रश्न र उत्तरहरू

रिट्रीट, संरचना ध्यान सत्रहरू, सत्रहरू बीच गतिविधिहरू, र काम गर्ने तरिकामा सल्लाह ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

शरण Ngondro रिट्रीट निर्देशनहरू

रिफ्युज एनगोन्ड्रो अभ्यास र कसरी दिमागसँग काम गर्ने भन्ने बारे सुझावहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास

शरणको ngondro अभ्यास गर्नमा स्पष्ट गाइड - कसरी कल्पना गर्ने, मन्त्र गणना गर्ने, र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

शरण सल्लाह

वापसीको तयारीमा: गुरुको शरण लिन मन्त्र कसरी उच्चारण गर्ने,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

थप शरण ध्यान विषयहरू

शरण लिँदा इमानदारीका साथ शंकाको जाँच गर्नाले ध्यान अभ्यास बढाउन सकिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

शरणार्थी ध्यान विषयहरू

बुद्ध, धर्म र संघका गुणहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्नाले कसरी ध्यान बढाउन सक्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

संघ शरण

प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा संघका गुणहरू कसरी प्राप्त गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

धर्म शरण

प्रारम्भिक अभ्यासमा संलग्न हुँदा बुद्धको शिक्षाको बारेमा गलत धारणालाई कसरी शुद्ध गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

हाम्रा नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्दै

हाम्रा नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्न शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) कसरी प्रयोग गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गुरु पूजामा पथका चरणहरू

गुरुलाई कसरी हेर्ने

प्रारम्भिक अभ्यासमा संलग्न हुँदा हाम्रा आध्यात्मिक गुरुहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी शुद्ध बनाउने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

संवेदनशील प्राणीहरूको कल्पना गर्दै

लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा अन्य संवेदनशील प्राणीहरूलाई कसरी कल्पना गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गुरु पूजामा पथका चरणहरू

तीन रत्नहरूको दृश्यावलोकन

प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा बुद्ध, धर्म र संघलाई कसरी कल्पना गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्