एकाग्रता

एकाग्रताले ध्यानको वस्तुमा एकल-एउटा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। पोस्टहरूमा निर्देशन र निर्देशित ध्यान समावेश छ।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दु:ख शत्रु हो

दु:खहरूका लागि शक्तिशाली एन्टिडोटहरू खेती गर्न कसरी सम्भव छ भन्ने कारणको व्याख्या गर्दै, जारी राख्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मनको शुद्धता

अध्याय 12 को समीक्षा गर्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता", दिमागको प्रकृति वर्णन गर्दै र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

संसार र निर्वाणको समानता

अध्याय 12 बाट शिक्षण पूरा गर्दै, "संसार र निर्वाणको समानता" को विभिन्न अर्थहरू व्याख्या गर्दै र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

ध्यानको वस्तुको रूपमा निर्वाण

निर्वाणलाई ध्यानको वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्दै अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

दुइटा अस्पष्टता

अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै, कष्टप्रद अस्पष्टता र संज्ञानात्मक अस्पष्टताहरू समावेश गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

अवास्तविक अपेक्षाहरू उजागर गर्दै

धर्म अभ्यास र निर्धारित जीवनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवास्तविक अपेक्षाहरूको बारेमा छलफल।

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

चक्रीय अस्तित्वबाट स्वतन्त्रता

अध्याय 11 बाट श्रावक वाहन अभ्यास गर्नेहरूका पाँच मार्गहरू वर्णन गर्दै शिक्षण सुरु गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

एकाग्रता, ज्ञान र दृष्टि र विच्छेदन...

अध्याय 10 बाट शिक्षण जारी राख्दै, ट्रान्सेन्डेन्टल कारक एकाग्रता, ज्ञान र दृष्टि, मोहभंग र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

ट्रान्सेन्डेन्टल निर्भर उत्पत्ति

अध्याय 10 बाट शिक्षण जारी राख्दै, प्रवाहलाई ट्रान्सेन्डेन्टल निर्भर उत्पत्तिको व्याख्या गर्दै र विश्वासलाई कभर गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धि र करुणा को पुस्तकालय

बुद्धको पाइला पछ्याउँदै

"बुद्धको पाइलामा पछ्याउने" को एक सिंहावलोकन, ज्ञानको पुस्तकालयको खण्ड 4…

पोष्ट हेर्नुहोस्