एकाग्रता

एकाग्रताले ध्यानको वस्तुमा एकल-एउटा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। पोस्टहरूमा निर्देशन र निर्देशित ध्यान समावेश छ।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पथका चरणहरू

तीन प्रकारका व्यक्तिहरू

अभ्यासकर्ताहरूको तीन तह र क्रमिक चरणहरूका कारणहरू व्याख्या गर्दै, बाट शिक्षण…

पोष्ट हेर्नुहोस्
पथका चरणहरू

विश्लेषणात्मक र नियुक्ति ध्यान

विश्लेषणात्मक ध्यान र प्लेसमेन्ट ध्यानको बारेमा गलत धारणाहरू व्याख्या गर्दै र तिनीहरूलाई कसरी खण्डन गर्ने, पूरा गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
पथका चरणहरू

शिक्षकको महत्व

आध्यात्मिक गुरुका गुणहरू व्याख्या गर्दै, अध्याय 4 बाट शिक्षा जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
पथका चरणहरू

धर्ममा कसरी पुग्ने

भाँडाका तीन दोष त्यागेर छवटा धारणामा भर पर्नुको व्याख्या गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
पथका चरणहरू

धर्मको महानता

अध्याय २ बाट धर्मको महानताको व्याख्या गर्दै र श्रवणका फाइदाहरू वर्णन गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दु:ख शत्रु हो

दु:खहरूका लागि शक्तिशाली एन्टिडोटहरू खेती गर्न कसरी सम्भव छ भन्ने कारणको व्याख्या गर्दै, जारी राख्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मनको शुद्धता

अध्याय 12 को समीक्षा गर्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता", दिमागको प्रकृति वर्णन गर्दै र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

संसार र निर्वाणको समानता

अध्याय 12 बाट शिक्षण पूरा गर्दै, "संसार र निर्वाणको समानता" को विभिन्न अर्थहरू व्याख्या गर्दै र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

ध्यानको वस्तुको रूपमा निर्वाण

निर्वाणलाई ध्यानको वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्दै अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दुइटा अस्पष्टता

अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै, कष्टप्रद अस्पष्टता र संज्ञानात्मक अस्पष्टताहरू समावेश गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

अवास्तविक अपेक्षाहरू उजागर गर्दै

धर्म अभ्यास र निर्धारित जीवनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवास्तविक अपेक्षाहरूको बारेमा छलफल।

पोष्ट हेर्नुहोस्