गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

गेशे यसे थाब्खेले दिग्नागाको धर्मकीर्तिको टिप्पणी सिकाउँछन् वैध अनुभूति मा कम्पेन्डियम.

गेशे यसे थाब्खेसँग प्रमानवर्तिकाका सबै पोस्टहरू

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

धर्मकीर्तिको "प्रमणवर्तिका": म...

बोधिसत्वहरूको लागि ज्ञानका पाँच क्षेत्रहरू र आठ मुख्य बिन्दुहरूको पृष्ठभूमिमा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

बुद्धत्वको उत्कृष्ट कारण र परिणामहरू

बुद्धलाई दिग्नागाको श्रद्धाञ्जली जसले बुद्ध किन एक भरपर्दो ज्ञाता हो भनेर प्रमाणित गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

दिग्नाग र धर्मकीर्तिको मनसाय

किन दिग्नाग र धर्मकीर्तिले बुद्धका लागि एक भरपर्दो ज्ञाताको रूपमा प्रमाणहरू स्थापित गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

परिभाषा को विवरण

"नयाँ" र "गैर-धोका" को रूपमा एक भरपर्दो कोग्नाइजर को परिभाषा को घटक।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

सर्वज्ञानी चेतनाहरू

सबै सर्वज्ञानी चेतनाहरू भरपर्दो चेतनाकर्ताहरू हुन् कि भन्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

बेतुका परिणामहरू

तिनीहरूलाई खण्डन गर्न हाम्रो गलत विचारहरूको बेतुका परिणामहरू हिज्जे।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

अरूको खण्डन

अन्य गैर-बौद्ध विद्यालयहरूले प्रस्तुत गरेका तर्कहरू खण्डन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

बुद्ध किन एक अधिकार हो

बुद्ध किन भरपर्दो छ र कसरी खोज्ने भन्नेमा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले लगाएका तर्कहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्