खेती एकाग्रता रिट्रीट 2019

पाली र संस्कृत परम्परा अनुसार निर्ममता र बाधाहरू विकास गर्न आवश्यक सर्तहरू।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2019 मा सबै पोस्टहरू

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2019

कामुक इच्छा र द्वेष

हिड्ने ध्यान निर्देशनहरू, बस्ने ध्यान मुद्रा, र एकाग्रता विकास गर्नका लागि पहिलो दुई बाधाहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2019

सुस्ती, निद्रा, बेचैनी, पश्चाताप

एकाग्रता विकास गर्न तेस्रो र चौथो बाधा: सुस्ती र निद्रा, र बेचैनी र पश्चाताप।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2019

शङ्का

एकाग्रता विकास गर्नको लागि पाँचौं बाधा, र पाली परम्पराबाट सिकाउने शिक्षाहरू ...

पोष्ट हेर्नुहोस्