दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

क्रोध, आसक्ति, ईर्ष्या र पूर्वाग्रह जस्ता दु:खहरू हटाउन ध्यान।

एन्टीडोट्स टू अफ्लिक्सनमा सबै पोष्टहरू

दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

क्षमा मा ध्यान

क्षमा गर्ने बारे एक निर्देशित ध्यान, कसरी पीडादायी विचार र भावनाहरु लाई छोड्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

डर र क्रोध संग काम गर्न को लागी ध्यान

डर र क्रोधसँग कसरी काम गर्ने भन्ने बारे थप प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिनको लागि निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

ईर्ष्या को antidotes मा ध्यान

ईर्ष्याका गल्तीहरू पहिचान गर्न र ईर्ष्या कम गर्न एन्टिडोटहरू लागू गर्न निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

घमण्डको प्रतिरक्षामा ध्यान

अहंकारका गल्तीहरू पहिचान गर्न र घमण्ड कम गर्न एन्टिडोटहरू लागू गर्न निर्देशित ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्
दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

अनुलग्नक को लागि antidotes मा ध्यान

अनुलग्नकको गडबड प्रभावहरू पहिचान गर्न र कम गर्न एन्टिडोटहरू लागू गर्नको लागि निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

क्रोधको लागि एन्टिडोटहरूमा ध्यान

रिसको गडबडी प्रभावहरू पहिचान गर्न र कम गर्न एन्टिडोटहरू लागू गर्नको लागि निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

कथित खतराहरू र आवश्यकताहरूमा ध्यान

कथित खतराहरूसँग काम गर्ने दिशानिर्देशित विश्लेषणात्मक ध्यान, र हामी कसरी परिवर्तन गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्