मण्डला प्रस्ताव

मण्डला प्रस्ताव गर्ने अभ्यासको व्याख्या र यसलाई कसरी गर्ने।

Mandala प्रस्ताव मा सबै पोस्ट

मण्डला प्रस्ताव

एक आधुनिक मंडला प्रस्ताव

यो योग्यता संचित अभ्यास को व्याख्या र मंडल प्रार्थना को एक समकालीन संस्करण।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मण्डला हस्त मुद्रा प्रदान गर्दै।
मण्डला प्रस्ताव

मण्डला प्रसाद

मण्डला अर्पण गर्ने अभ्यासको अर्थ र उद्देश्य, विशेष गरी सन्दर्भमा ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मण्डला हस्त मुद्रा प्रदान गर्दै।
मण्डला प्रस्ताव

मण्डला र दूरगामी मनोवृत्ति

मण्डला प्रसादको बारेमा छलफल र मण्डला कसरी अर्पण गर्ने भन्ने प्रदर्शन।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मण्डला हस्त मुद्रा प्रदान गर्दै।
मण्डला प्रस्ताव

मण्डला प्रसादको उद्देश्य

हामी किन नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्न प्रारम्भिक अभ्यासहरू गर्छौं भन्ने कारणहरू बुझ्नको महत्त्व र…

पोष्ट हेर्नुहोस्