माइन्डफुलनेसको चार स्थापनाहरू (रूस)

रूसी मा लगातार अनुवाद संग माइंडफुलनेस को चार प्रतिष्ठानहरु मा शिक्षा।

माइन्डफुलनेस (रूस) को चार प्रतिष्ठानहरूमा सबै पोस्टहरू

माइन्डफुलनेसको चार स्थापनाहरू (रूस)

मनन को चार स्थापनाहरु मा ध्यान

माइन्डफुलनेसको चार स्थापनाहरूमा ध्यान गर्नुमा सामान्य र व्यक्तिगत विशेषताहरूमा ध्यान समावेश छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेसको चार स्थापनाहरू (रूस)

माइन्डफ स्थापनाहरू बारे प्रश्न र उत्तरहरू ...

भावनाहरूको सजगताको चर्चा। तटस्थ भावनाहरू र तिनीहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन्, बच्चाहरूसँगको लगाव।…

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेसको चार स्थापनाहरू (रूस)

मन र घटनाको सजगता

मनको माइन्डफुलनेसले हामीलाई दिमागको कामसँग सम्पर्क गराउँछ। सजगता…

पोष्ट हेर्नुहोस्