Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2009

प्रेम, करुणा, र समानता खेती गर्दै, र पद १-४१ मा टिप्पणी 108 महान करुणाको प्रशंसा गर्ने पदहरू.

सम्बन्धित श्रृंखला

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

दयामा 108 पदहरू (2006-11)

2006-2011 सम्म क्लाउड माउन्टेन रिट्रीट सेन्टर र श्रावस्ती एबेमा चेन्रेजिग रिट्रीटका क्रममा भिक्षु लोब्साङ तयाङद्वारा बहुमूल्य क्रिस्टल रोजरी भनिने महान करुणाको प्रशंसा गर्ने एक सय आठ पदहरूमा शिक्षा।

श्रृंखला हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग एप्लिकको थाङ्का।

चेन्रेजिग साधना शिक्षण (२००९)

2009 मा श्रावस्ती एबेमा चेनरेजिग रिट्रीटमा दिइएको चेनरेजिग अभ्यासमा शिक्षा।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

Chenrezig Weeklong Retreat 2009 मा सबै पोस्टहरू

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 1-14

पहिलो 14 पदहरूको समीक्षा जसले ठूलो करुणाका गुणहरू वर्णन गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग एप्लिकको थाङ्का।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2009

चीजहरू निर्भर रूपमा अवस्थित छन्

आत्मको प्रकृति बुझ्न र हाम्रो मनोवृत्ति कसरी केहि होइन भनेर सिकाउने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 15-19

बुद्ध, धर्म र संघको महत्त्वपूर्ण गुण कत्ति ठूलो करुणा हो जसले तिनीहरूलाई…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग एप्लिकको थाङ्का।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2009

दया विकास गर्ने तरिकाहरू

हामीलाई अरूको लागि दया विकास गर्न मद्दत गर्ने दुई तरिकाहरू; एक निर्भर कारक रूपमा समानता।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 20-26

मनलाई कसरी परिवर्तन गर्ने र पीडित मनोवृत्तिलाई जित्ने धर्म अभ्यासको सार हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग एप्लिकको थाङ्का।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2009

प्रेम र करुणाको विकास गर्दै

पीडादायी भावनाहरू उत्पन्न हुनको लागि ठाउँ नदिई ध्यान गर्दा सन्तुलन कसरी कायम राख्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 27-34

कसरी बोधिसत्वहरू, ठूलो करुणाको कारण, भावुक प्राणीहरूको हितको लागि निरन्तर काम गर्छन्,

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग एप्लिकको थाङ्का।
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2009

समानता र मायालु दया

विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई खुल्ला विचार राखेर हाम्रा बानीको पीडाहरूमाथि विजय हासिल गर्न मार्गदर्शन।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 35-41

शरीरसँग हाम्रो कति आसक्ति छ, तर पनि हामीले सृजना गरेको कर्म मात्र...

पोष्ट हेर्नुहोस्