आठ महायान उपदेशहरू

आठ महायान उपदेशहरूको उत्पत्ति र लाभहरू, र तिनीहरूलाई कसरी लिने र राख्ने।

आठ महायान उपदेशहरूमा सबै पोष्टहरू

केभिन आदरणीय चोड्रनको सम्मानमा घुँडा टेक्दै।
आठ महायान उपदेशहरू

आठ महायान उपदेश समारोह

आठ महायान उपदेशहरू लिनुका धेरै फाइदाहरू छन्, विशेष गरी पूर्ण र नयाँ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानिसहरूलाई घुँडा टेकेर, उपदेशहरू लिनुहोस्।
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

आठ महायान उपदेशहरूको इतिहास

हामी संवेदनशील प्राणीहरूलाई गम्भीर हानि रोक्न र व्याकुलता कम गर्नका लागि उपदेशहरू लिन्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्