धर्म गाइड प्रशिक्षण

ध्यान कसरी मार्गदर्शन गर्ने, छलफलको नेतृत्व गर्ने, र संकटमा परेकाहरूलाई समर्थन गर्ने।

यी शिक्षाहरूको बारेमा

बौद्ध समुदायलाई ध्यान मार्गदर्शन गर्न, छलफलको नेतृत्व गर्न र संकटमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यो खण्डले अरूलाई आध्यात्मिक साथीको रूपमा हाम्रो वृद्धिलाई समर्थन गर्न सामग्रीहरू प्रदान गर्दछ। (नोट: यो शिक्षक प्रशिक्षणको लागि कार्यक्रम होइन।)

सम्बन्धित श्रृंखला

टर्की आमाले आफ्ना बच्चाहरूलाई अगाडिको पोर्चमा लैजानुहुन्छ।

धर्म गाइड प्रशिक्षण (सिंगापुर २००१)

अक्टोबर 27-28 र नोभेम्बर 26,2001 सम्म सिंगापुरको Kong Meng San Phor Kark See Monastery मा आयोजित कार्यशालाहरूबाट सिकाइहरू।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

धर्म गाइड प्रशिक्षणमा सबै पदहरू

डिसेम्बर 2007 मा इजरायलमा आदरणीय चोड्रन र रिट्रीटेन्टहरूको समूह फोटो।
धर्म गाइड प्रशिक्षण

मध्यपूर्वमा धर्म ल्याउँदै

बुद्धका शिक्षाहरू इजरायलमा आउँदैछन्, दैनिक र व्यक्तिगत अभ्यासहरू विकास गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
टर्की आमाले आफ्ना बच्चाहरूलाई अगाडिको पोर्चमा लैजानुहुन्छ।
धर्म गाइड प्रशिक्षण

एक चिकित्सा बुद्ध ध्यान नेतृत्व

मेडिसिन बुद्ध अभ्यासलाई ध्यान सत्र कसरी मार्गदर्शन गर्ने भन्ने नमूनाको रूपमा प्रयोग गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
टर्की आमाले आफ्ना बच्चाहरूलाई अगाडिको पोर्चमा लैजानुहुन्छ।
धर्म गाइड प्रशिक्षण

प्रमुख ध्यान र छलफलहरू

ध्यानलाई कसरी मार्गदर्शन गर्ने, छलफल समूहहरूलाई सुविधा दिने, र ती व्यक्तिहरूलाई आध्यात्मिक साथीको रूपमा कार्य गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
टर्की आमाले आफ्ना बच्चाहरूलाई अगाडिको पोर्चमा लैजानुहुन्छ।
धर्म गाइड प्रशिक्षण

धर्म गाइडहरूको लागि उपकरण

ध्यान सत्रहरू र धर्म छलफल समूहहरूलाई कसरी मार्गदर्शन गर्ने भन्ने बारे व्यावहारिक अभ्यास र सुझावहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्