बौद्ध सिद्धान्त प्रणाली

विभिन्न बौद्ध दार्शनिक विद्यालयहरू अनुसार वास्तविकताको प्रकृतिको दृष्टिकोणमा शिक्षा।

उपश्रेणीहरू

गेशे दादुल नामग्याल वेदीमा बुद्धको अगाडि उभिएका छन्।

Geshe Dadul Namgyal सँग टेनेट्स

गेशे दादुल नामग्यालद्वारा बौद्ध सिद्धान्त प्रणालीहरूमा शिक्षाहरू भेनेरेबल्स चोड्रोन र साङ्गे खड्रोद्वारा समीक्षाहरू सहित।

हेर्नुहोस् कोटी
गेशे दोर्जे दमदुल ध्यान हलमा शिक्षकको टेबुलको पछाडि बसेर आफ्नो हात हल्लाउँदै।

Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

गोन्चोक जिक्मे वाङ्बो द्वारा टेनेट्सको पाठ प्रस्तुतिमा शिक्षा।

हेर्नुहोस् कोटी
पूज्य सांगे खाद्रो माइक्रोफोनमा बोल्दै मुस्कुराउनुहुन्छ।

भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

Jetsun Chokyi Gyaltsen द्वारा Tenets को पाठ प्रस्तुति मा शिक्षा।

हेर्नुहोस् कोटी

सम्बन्धित श्रृंखला

श्रावस्ती एबे मेडिटेशन हलमा सिकाउँदा गाइ न्यूल्याण्ड इशाराहरू।

गाई न्यूल्याण्डसँग दुई सत्य (२०१०)

डा. गाई न्युल्यान्डले कसरी तिब्बती बौद्ध दर्शनका विभिन्न विद्यालयहरूले वास्तविकताको प्रकृति बुझ्नको लागि परम्परागत र अन्तिम सत्यहरूलाई व्याख्या गर्छन्।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

बौद्ध टेनेट प्रणालीमा सबै पोस्टहरू

लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

प्रासांगिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग ५

उत्पत्ति, व्युत्पत्ति र वस्तुहरू दाबी गर्ने मोड सहित प्रासांगिक सिद्धान्त विद्यालयको परिचय।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

स्वतान्त्रिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग 2

स्वतान्त्रिक माध्यमक दावीहरूको निरन्तर व्याख्या, वस्तुहरू दाबी गर्ने मोड र दुई...

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

स्वतान्त्रिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग 1

मध्यमाका टेनेट स्कूलको परिचय, उत्पत्ति, विशिष्ट सुविधाहरू, विभाजनहरू, र सिद्धान्तहरू सहित ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

माइन्ड-ओन्ली टेनेट स्कूल: भाग 3

धारणा, निस्वार्थता, र आधार र मार्गहरूमा मन-मात्र स्कूल सिद्धान्तहरूको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्