सम्पर्क

सम्पर्कमा रहनुहोस्

कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तलको सम्पर्क फारम स्वयंसेवकहरूमा जान्छ, आदरणीय थबटेन चोड्रनलाई होइन।

यो क्षेत्र प्रमाणीकरण उद्देश्यका लागि हो र अपरिवर्तित बाँकी गर्नुपर्छ।

ठेगाना मेलिंग

श्रावस्ती अबे, 692 कन्ट्री लेन न्यूपोर्ट, WA 99156, संयुक्त राज्य अमेरिका

जेलमा रहेका व्यक्तिहरूले निम्नलाई लेख्न सक्छन्:

जेल धर्म, PO Box 1289, Newport, WA 99156-9998, USA

हाम्रो कल

(+ 1) 509.447.5549

श्रावस्ती अबे

https://sravastiabbey.org/