Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2006

दयामा कसरी ध्यान गर्ने र पद १-९ को टिप्पणी 108 महान करुणाको प्रशंसा गर्ने पदहरू.

सम्बन्धित श्रृंखला

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

दयामा 108 पदहरू (2006-11)

2006-2011 सम्म क्लाउड माउन्टेन रिट्रीट सेन्टर र श्रावस्ती एबेमा चेन्रेजिग रिट्रीटहरूका क्रममा भिक्षु लोब्साङ तयाङद्वारा बहुमूल्य क्रिस्टल रोजरी भनिने महान करुणाको प्रशंसा गर्दै एक सय आठ पदहरूमा शिक्षा।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

Chenrezig Weeklong Retreat 2006 मा सबै पोस्टहरू

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 1-6

अभ्यासको लागि कत्ति ठूलो करुणा केन्द्रित छ र अभ्यासकर्ताहरूलाई पूर्ण रूपमा मार्गदर्शन गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पद 7

हाम्रा पीडाहरूलाई गहिरो रूपमा हेर्नु र तिनीहरूलाई हटाउनको लागि प्रेरणाको विकासको महत्त्व…

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

चक्रीय अस्तित्वमा निर्देशित ध्यान

विभिन्न कारणले भोग्नुपरेको पीडालाई जाँचेर स्वतन्त्र हुने आकांक्षाको विकास गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

करुणा खेती गर्ने तरिकाहरू

हाम्रो मनलाई आत्मको कदर गर्नेबाट करुणा खेती गर्नको लागि अरूलाई कदर गर्ने प्रविधिहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

अरूको दयालु बारेमा छलफल

धेरै कारकहरू र हेरचाहको महत्त्वको कारणले गर्दा हामी कसरी आफूमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं भन्ने बारेमा छलफल...

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पद 8

कसरी नश्वरता बुझ्न हामीलाई आत्मको वास्तविक प्रकृति हेर्न र लामो विकास गर्न मद्दत गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पद 9

वस्तुहरू स्वाभाविक रूपमा अवस्थित नभएको रूपमा देखेर र हामी कसरी व्यवहार गर्छौं भनेर परिवर्तन गरेर करुणा उत्पन्न गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

चीजहरू कसरी अवस्थित छन्

कसरी चीजहरू निर्भर रूपमा अवस्थित छन् भन्ने कुराले हामीलाई कष्ट बिना कार्य गर्न र करुणा खेती गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्