3 सक्छ, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

थाङ्काको अगाडि सिकाउँदै मुस्कुराउँदै पूज्य सांगे खड्रो।
बौद्ध ध्यान 101

ध्यान 101: सास मा ध्यान

आसन र सास फेर्ने ध्यानको प्रविधि र माइन्डफुलनेसको लागि बेयर ध्यान ध्यानमा निर्देशन।

पोष्ट हेर्नुहोस्