परिष्कृत सुनको सार

लामा सोङ्खापा द्वारा "अनुभवका गीतहरू" मा तेस्रो दलाई लामाको टिप्पणीमा शिक्षा।

परिष्कृत सुनको सारमा सबै पोस्टहरू

सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
Chenrezig शीतकालीन रिट्रीट 2006-07

परिष्कृत सुनको सार

ध्यानको लम्रिम परम्परामा एक ग्रंथ, "स्टेज अन द...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

लामरिमको इतिहास

लम्रीमको इतिहास र पश्चिममा बौद्धहरूले कसरी सम्पर्क गर्न सक्छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

शिक्षाको महानता

शिक्षाहरूको वंश, लामरीम शिक्षाहरूमा भर पर्दै, कसरी ल्यामरीम उपयोगी छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

लामरीमका गुणहरू

ल्यामरिम अभ्यासको फाइदाहरू; अभ्यासकर्ताहरूको आध्यात्मिक स्तर, बुद्धका शिक्षाहरूको अभिप्राय, सम्मान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

विद्यार्थीका तीन गुण

विद्यार्थीको रूपमा खुला दिमाग हुनु र शिक्षाहरूको सम्मान गर्ने महत्त्व…

पोष्ट हेर्नुहोस्
सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

शिष्यका छ गुण

धर्मको ग्रहणशील विद्यार्थी बन्नका लागि गुणहरू विकास गर्नुपर्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

आध्यात्मिक मित्रमा भर पर्दै

आध्यात्मिक गुरुमा भर पर्नुको अर्थ के हो, शिक्षकले ल्याएको फाइदालाई विचार गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

आध्यात्मिक गुरुको लागि सम्मान

हाम्रा शिक्षकहरूको दयालु मनन गरेर, हाम्रो दिमागलाई प्रशिक्षण दिएर हामीले प्राप्त गर्ने फाइदाहरू ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

शिक्षकसँगको सम्बन्ध

हाम्रा आध्यात्मिक सल्लाहकारहरूले हामीलाई कत्तिको आनन्दित तुल्याउँछन्, योग्यताको भण्डारहरू सिर्जना गर्छन्। बच्नुको महत्व…

पोष्ट हेर्नुहोस्
सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

आठ सांसारिक चिन्ता

आठ सांसारिक चिन्ताहरूले हाम्रो जीवन र तीन तहलाई कसरी असर गर्छ भन्ने व्याख्या…

पोष्ट हेर्नुहोस्
सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

धर्म अभ्यासिका तीन तह

किन उच्च क्षमता भएकाहरूले पनि सामान्य अभ्यासहरू गर्छन् भन्ने व्याख्या...

पोष्ट हेर्नुहोस्