सेतो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2010-11

सेतो तारा अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने बारे विस्तृत शिक्षाहरू तीन महिनाको शीतकालीन रिट्रीटमा दिइन्छ।

सेतो तारा शीतकालीन रिट्रीट २०१०-११ मा सबै पोस्टहरू

सेतो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2010-11

सेतो तारा को हो?

रिट्रीटको परिचयको रूपमा, सेतो तारा को हो र उनी के हुन् भन्ने व्याख्या…

पोष्ट हेर्नुहोस्
सेतो तारा को मूर्ति।
सेतो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2010-11

रिट्रीट भनेको के हो?

रिट्रीट गर्नको लागि बहुमूल्य सल्लाह - दिमागले काम गर्ने, पीडाको साथ, कसरी कल्पना गर्ने, कसरी गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सेतो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2010-11

बोधचित्त प्रेरणा

बोधिचित्त प्रेरणा हाम्रो अभ्यासको लागि महत्त्वपूर्ण छ। आत्म-केन्द्रित सोचले हामीलाई सीमित गर्दछ र हामीलाई समात्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सेतो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2010-11

प्रेरणा र कर्म

उचित प्रेरणा सेट गर्नु केवल ध्यान सत्रहरूको लागि होइन तर सत्रहरू बीचको गतिविधिहरूको लागि हो ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सेतो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2010-11

प्रेरणा र हाम्रो गरिमा

संस्था र अख्तियारसँग कसरी स्पष्ट, इमान्दार र रचनात्मक रूपमा सम्बन्ध राख्ने भनेर जाँच गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
सेतो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2010-11

मन्त्र र प्रतीकहरू

मन्त्र, सेतो तारा साधना, र सेतो ताराको प्रतीकात्मकतामा प्रश्नहरूको जवाफ…

पोष्ट हेर्नुहोस्
सेतो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2010-11

क्रोध को गतिविधिहरु

मृत्युको प्रभुको प्रतीकात्मकता र उल्लिखित क्रोधपूर्ण गतिविधिहरूको व्याख्या ...

पोष्ट हेर्नुहोस्