Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2008

पद १-२१ मा टिप्पणी 108 महान करुणाको प्रशंसा गर्ने पदहरू.

सम्बन्धित श्रृंखला

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।

दयामा 108 पदहरू (2006-11)

2006-2011 सम्म क्लाउड माउन्टेन रिट्रीट सेन्टर र श्रावस्ती एबेमा चेन्रेजिग रिट्रीटका क्रममा भिक्षु लोब्साङ तयाङद्वारा बहुमूल्य क्रिस्टल रोजरी भनिने महान करुणाको प्रशंसा गर्ने एक सय आठ पदहरूमा शिक्षा।

श्रृंखला हेर्नुहोस्

Chenrezig Weeklong Retreat 2008 मा सबै पोस्टहरू

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

आत्म-केन्द्रितता र करुणा

हाम्रो दिमागलाई कसरी नजिकबाट जाँच्ने ताकि हामी केको लागि जिम्मेवारी लिने र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 7-9

तीन प्रकारको करुणा र चक्रीय अस्तित्वको तुलना गर्न इनारमा बाल्टिनको उदाहरण।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 10-12

कति ठूलो करुणा हो जसले तीन रत्नहरूलाई अद्वितीय र शरणको वस्तु बनाउँछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 13-14

कसरी डर र चिन्ता आत्म-केन्द्रिततामा आधारित हुन्छ र दयामा भर परेर औषधिको रूपमा...

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 15-17

कति ठूलो करुणा बुद्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो जसले उहाँको शिक्षालाई…

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 17-21

कसरी, करुणाको आधारमा, हामीले बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्न र धर्ममा हाम्रो भरोसा बढाउन सक्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्