एकाग्रता

एकाग्रताले ध्यानको वस्तुमा एकल-एउटा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। पोस्टहरूमा निर्देशन र निर्देशित ध्यान समावेश छ।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

नैतिकता र अन्य पूर्णताहरू

नैतिकताको दूरगामी मनोवृत्ति प्रत्येक अन्य दूरगामी मनोवृत्तिमा कसरी अभ्यास गरिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

छवटा दूरगामी मनोवृत्ति

छवटा दूरगामी अभ्यासहरूको एक सिंहावलोकन, जसलाई छ परामिता पनि भनिन्छ: उदारता, नैतिकता,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिसत्वका धेरै नियमहरू।
LR13 बोधिसत्व नैतिक प्रतिबन्धहरू

सहायक बोधिसत्व प्रतिज्ञा: भाकल 23-30

आनन्ददायी प्रयास, एकाग्रता र बुद्धिको दूरगामी मनोवृत्तिमा अवरोधहरू पार गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
देवता ध्यान

बुद्धको ध्यान

बुद्धको चरण-दर-चरण ध्यान। यसमा पदहरू पढ्ने र तपाईंले आकांक्षा गर्नुहुने असल गुणहरू विचार गर्ने समावेश छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्