LR03 छवटा तयारी अभ्यासहरू

जागरणको मार्गको चरणहरूमा ध्यान सत्रमा संलग्न हुनु अघि छवटा तयारी अभ्यासहरू।

LR03 मा सबै पोस्टहरू छ तयारी अभ्यासहरू

पूज्य चोड्रन धूप अर्पण गर्दै।
LR03 छवटा तयारी अभ्यासहरू

ध्यान स्थान तयार गर्दै र प्रसाद बनाउँदै

ध्यान सत्रको लागि पहिलो दुई तयारी अभ्यासहरूमा निर्देशनहरू: (1) कोठा सफा गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्