खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018

पूज्य सांगे खाद्रोले शान्तिको विकास गर्नका बाधाहरू र तिनका औषधिहरूबारे सिकाउनुहुन्छ।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018 मा सबै पोस्टहरू

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018

प्रेरणा र ध्यान

प्रेरणाको महत्त्व र ध्यानको उद्देश्य र अभ्यास।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018

एकाग्रता को गुण

बौद्ध धर्ममा एकाग्रता ध्यानको स्थान, र यसको अद्वितीय गुणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018

माइन्डफुलनेस र कामुक इच्छा

एकाग्रता ध्यानमा माइन्डफुलनेसको भूमिका, र बाधासँग कसरी काम गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018

द्वेष र सुस्ती

द्वेष र सुस्तीको बाधाहरूमा एन्टिडोटहरू कसरी पहिचान गर्ने र लागू गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018

अशान्ति, पश्चाताप र शंका

बेचैनी, पश्चाताप र भ्रमित शंकाको बाधाहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने र एन्टिडोटहरू लागू गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018

पाँच गल्ती र आठ एंटीडोट

एकाग्रता ध्यान गर्दा उत्पन्न हुने पाँच दोष कसरी पहिचान गर्ने, र कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्