युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2016

युवा वयस्कहरूको लागि बौद्ध विश्व दृष्टिकोणको आधारभूत कुराहरू।

युवा वयस्कहरूका सबै पोष्टहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण २०१३

युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2016

मन हाम्रो अनुभवको स्रोत हो

आदरणीय थुबटेन चोड्रनले बुद्ध सिद्धान्तको व्याख्या गरेर युवा वयस्कहरूको लागि वार्षिक कार्यक्रम सुरु गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2016

मन, पुनर्जन्म र कर्म

युवा वयस्कहरूसँग पुनर्जन्म र कर्मको मूल बौद्ध अवधारणाहरू अन्वेषण गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2016

करुणा-केन्द्रित थेरापी

पूर्वी वाशिंगटन विश्वविद्यालयका डा. रसेल कोल्ट्सले कसरी आफ्नो मनमा करुणा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा साझा गर्छन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2016

बुद्ध धर्मका आधारभूत कुराहरू

वास्तविकताको प्रकृतिको प्रत्यक्ष अनुभूति भएका प्राणीहरूका लागि चार सत्यहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्