माइन्डफुलनेसको स्थापनाहरूमा शान्तिदेव

शान्तिदेवको मननका चार स्थापनाहरूको व्याख्यामा शिक्षा।

माइन्डफुलनेसको स्थापनाहरूमा शान्तिदेवका सबै पोस्टहरू

माइन्डफुलनेसको स्थापनाहरूमा शान्तिदेव

शरीर को खालीपन

शान्तिदेवद्वारा सिकाइएका माइन्डफुलनेसको चारवटा स्थापनाहरूको सूक्ष्म समझ, यसबाट सुरु हुन्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेसको स्थापनाहरूमा शान्तिदेव

शरीरको विश्लेषण गर्दै

शरीरको विश्लेषणले यो कसरी अस्तित्वमा छैन तर अवस्थित छ भनेर हेर्न मद्दत गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेसको स्थापनाहरूमा शान्तिदेव

सुखद र अप्रिय भावनाहरू

हामी निरन्तर अनुलग्नक र भावनाहरु को लागी घृणा द्वारा उत्प्रेरित हुन्छौं, जसले हामीलाई प्रयास गर्न को लागी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेसको स्थापनाहरूमा शान्तिदेव

भावना र सम्पर्क को लागी हाम्रो लालसा

हाम्रा भावनाहरू कसरी निर्भर रूपमा उत्पन्न हुन्छन् भनेर जाँच गर्दा उनीहरूले कसरी शासन गर्छन् भन्ने वस्तुगत दृष्टिकोण दिन्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेसको स्थापनाहरूमा शान्तिदेव

चक्रीय अस्तित्वको मूल

समीक्षाको निरन्तरता, र यो आत्मकेन्द्रित दिमाग उन्मूलन गर्न कति महत्त्वपूर्ण छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेसको स्थापनाहरूमा शान्तिदेव

अरूको कदर गर्ने

समीक्षाको निरन्तरता र आत्मकेन्द्रितका बेफाइदाहरूको बारेमा सोच्ने महत्त्व…

पोष्ट हेर्नुहोस्