बौद्ध ग्रन्थ पोडकास्ट अध्ययन गर्नुहोस्

Apple Podcasts, Google Podcasts, वा TuneIn रेडियोमा ट्यून इन गर्नुहोस्।

पोडकास्ट

यी शिक्षाहरू सुन्नुहोस् Apple PodcastsGoogle पोडकास्टहरूवा TuneIn रेडियो.

अध्ययन बौद्ध ग्रंथ पोडकास्टमा सबै पोष्टहरू

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

कठिन मानिसहरूको लागि दया

निर्देशित ध्यान संग कठिन मान्छे को लागी करुणा को विकास को लागी चयनित पदहरु लाई हेर्दै समीक्षा।

पोष्ट हेर्नुहोस्