बौद्ध ग्रन्थ पोडकास्ट अध्ययन गर्नुहोस्

Apple Podcasts, Google Podcasts, वा TuneIn रेडियोमा ट्यून इन गर्नुहोस्।

पोडकास्ट

यी शिक्षाहरू सुन्नुहोस् Apple PodcastsGoogle पोडकास्टहरूवा TuneIn रेडियो.

अध्ययन बौद्ध ग्रंथ पोडकास्टमा सबै पोष्टहरू

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

मेरो गल्ती र अरूको प्रशंसा गर्दै

आफू र अरूलाई कसरी आदानप्रदान गर्ने भनेर व्याख्या गर्ने विचार परिवर्तन पदहरूमा टिप्पणी।

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

आत्मकेन्द्रितताका गल्तीहरू

कसरी आत्म-केन्द्रितताले हाम्रो जीवनमा समस्याहरू सिर्जना गर्दछ, र आत्म विनिमयको वास्तविक विधि र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

शान्तिदेवलाई गलत नबुझ्नुहोस्

शान्तिदेवका श्लोकलाई कसरी गलत अर्थ लाग्न सक्छ, जसले अस्पष्ट निष्कर्ष निकाल्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

अरुको हितमा काम गर्ने

शान्तिदेवका श्लोकहरूमा टिप्पणी जसले आफू र अरूलाई कसरी आदान प्रदान गर्ने भनेर व्याख्या गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

बोधिसत्वको नम्रता

बोधिसत्वको आनन्द र अरूको पीडालाई शान्त पार्न नम्रता विकास गर्ने पदहरूको टिप्पणी।

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

म किन आफूलाई बचाउँछु र अरूलाई होइन?

आत्मकेन्द्रित मनोवृत्तिभन्दा बाहिर जान र सुख-दुःखको ख्याल राख्न तर्क प्रयोग गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

प्रार्थना के हो?

बुद्ध धर्ममा प्रार्थनाको प्रकृति र अरूको दयालाई पहिचान गर्ने छलफल।

पोष्ट हेर्नुहोस्