17 सक्छ, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

थाङ्काको अगाडि सिकाउँदै मुस्कुराउँदै पूज्य सांगे खड्रो।
बौद्ध ध्यान 101

ध्यान १०१: ध्यानका प्रकारहरू

विचलित भावनाहरूसँग व्यवहार गर्न निर्देशित विश्लेषणात्मक ध्यानको साथ नौ राउन्ड सास फेर्ने ध्यानमा निर्देशन।

पोष्ट हेर्नुहोस्