दोर्जे खाद्रो

दोर्जे खड्रो (वज्र डाका) अग्नि अर्पण अभ्यासको कल्पना गर्न र गर्न सिक्नुहोस्।

दोर्जे खाद्रो मा सबै पोस्ट

दोर्जे खाद्रो समारोहमा सहभागी भिक्षु र सामान्य व्यक्तिहरू।
दोर्जे खाद्रो

दोर्जे खाद्रो अग्नि अर्पणको व्याख्या

दोर्जेका लागि देवताहरूलाई सशक्तिकरण, प्रस्ताव र प्रशंसा, मन्त्र व्याख्या, र अन्त्य निर्देशनहरूका दृश्यहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्
दोर्जे खाद्रो अभ्यासको लागि वेदी स्थापना।
दोर्जे खाद्रो

दोर्जे खड्रो अभ्यास कसरी गर्ने

दोर्जे खाद्रो अग्नि अर्पणको परिचय र अभ्यासको वर्णन र व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्